Obiekty użyteczności publicznej

Dobieramy skuteczne technologie uzdatniania wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym w obiektach użyteczności publicznej, jak: biurowce, hotele, szpitale, domy opieki społecznej i inne.
Przygotowujemy projekty, prowadzimy nadzory nad wykonaniem instalacji oraz prowadzimy szkolenia obsługi.
W zależności od potrzeb dobieramy układy kondycjonowania chemicznego wody kotłowej, chłodniczej i na cele klimatyzacji.

Zapewniamy skuteczne dezynfekowanie wody i instalacji:

  • metodami chemicznymi (podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i inne),
  • metodami fizycznymi (promieniowanie UV).