Przemysł farmaceutyczny

Naszym Klientom z sektora farmaceutycznego oferujemy kompleksowe rozwiązania, jak i wszelkie prace modernizacyjne. Zajmujemy się doborem technologii i projektowaniem urządzeń oraz całych instalacji. Nasz zakres działania to przygotowanie wstępne wody, układ do generowania wody oczyszczonej, układ magazynowania i dystrybucji wody. Projektujemy,

Przemysł kosmetyczny

Naszym Klientom z sektora kosmetycznego oferujemy kompleksowe rozwiązania, jak i wszelkie prace modernizacyjne. Zajmujemy się doborem technologii i projektowaniem urządzeń oraz całych instalacji. Nasz zakres działania to przygotowanie wstępne wody, układ do generowania wody oczyszczonej, układ magazynowania i dystrybucji wody. Projektujemy,

Pozostałe instalacje przemysłowe

Dobieramy technologie i dostarczamy instalacje dla różnych gałęzi przemysłu: zakładów spożywczych, mleczarni, drukarni, zakładów optycznych, zakładów szklarskich, laboratoriów i innych. Przygotowujemy projekty, prowadzimy nadzory nad wykonaniem instalacji oraz szkolenia obsługi. W zależności od potrzeb dobieramy układy kondycjonowania chemicznego wody kotłowej, chłodniczej i

Obiekty użyteczności publicznej

Dobieramy skuteczne technologie uzdatniania wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym w obiektach użyteczności publicznej, jak: biurowce, hotele, szpitale, domy opieki społecznej i inne. Przygotowujemy projekty, prowadzimy nadzory nad wykonaniem instalacji oraz prowadzimy szkolenia obsługi. W zależności od potrzeb dobieramy układy kondycjonowania

Obiekty mieszkalne i domy jednorodzinne

Dobieramy skuteczne technologie uzdatniania wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym w obiektach mieszkalnych i na potrzeby gospodarstw jednorodzinnych. Uzdatniamy wodę głębinową oraz poprawiamy jakość wody wodociągowej, w zależności od potrzeb jej wykorzystywania.