Pozostałe instalacje przemysłowe

Dobieramy technologie i dostarczamy instalacje dla różnych gałęzi przemysłu: zakładów spożywczych, mleczarni, drukarni, zakładów optycznych, zakładów szklarskich, laboratoriów i innych.
Przygotowujemy projekty, prowadzimy nadzory nad wykonaniem instalacji oraz szkolenia obsługi.
W zależności od potrzeb dobieramy układy kondycjonowania chemicznego wody kotłowej, chłodniczej i na cele klimatyzacji.

Zapewniamy skuteczne dezynfekowanie wody i instalacji:

  • metodami chemicznymi (podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i inne),
  • metodami fizycznymi (promieniowanie UV).