Obiekty mieszkalne i domy jednorodzinne

Dobieramy skuteczne technologie uzdatniania wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym w obiektach mieszkalnych i na potrzeby gospodarstw jednorodzinnych.
Uzdatniamy wodę głębinową oraz poprawiamy jakość wody wodociągowej, w zależności od potrzeb jej wykorzystywania.