Obiekty mieszkalne

Odżelazianie, odmanganianie, filtracja na węglu aktywnym, częściowe zmiękczanie i dezynfekcja wody głębinowej w domu jednorodzinnym.
Poprawa jakości wody wodociągowej w domu jednorodzinnym: filtracja mechaniczna, filtracja na węglu aktywnym, częściowe zmiękczanie, dezynfekcja UV.
Poprawa jakości wody wodociągowej w domu jednorodzinnym: filtracja mechaniczna, filtracja na węglu aktywnym, częściowe zmiękczanie, dezynfekcja UV.
Filtracja węglowa i dezynfekcja wody pitnej promieniami UV.
Prev
Next