Instalacje przemysłowe

Instalacja zmiękczania w zakładzie mleczarskim.
Instalacja zmiękczania w zakładzie szklarskim.
Filtracja na węglu aktywnym i dezynfekcja wody promieniami UV w zakładzie spożywczym.
Filtracja na żywicach jonoselektywnych w zakładzie mleczarskim.
Montaż stacji filtracji multimedialnej, zmiękczania i dezynfekcji UV.
Montaż stacji filtracji multimedialnej, zmiękczania i dezynfekcji UV.
Montaż stacji filtracji multimedialnej, zmiękczania i dezynfekcji UV.
Montaż stacji filtracji multimedialnej, zmiękczania i dezynfekcji UV.
Prev
Next