PROJEKTY

 • Projektowanie i produkcja urządzeń RO, EDI, ultrafiltracji i innych
 • Projektowanie i wykonawstwo pętli dystrybucyjnych wody PW
 • Sporządzanie projektów instalacji przemysłowych dla farmacji, kosmetyki, elektroniki, laboratoriów
 • Sporządzanie dokumentacji technicznej
 • Testy, kwalifikacje, odbiory

UZDATNIANIE

 • Sporządzanie analiz wody
 • Dobór technologii i aplikacji technicznych
 • Dostawa kompletnych instalacji do uzdatniania wody

SERWIS

 • Opieka serwisowa instalacji wodnych:
  • Czyszczenie chemiczne membran RO
  • Konserwacja urządzeń
 • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych:
  • Wkłady i złoża filtracyjne
  • Promienniki UV
  • Membrany RO
  • Moduły EDI